Slovo uzdravení ze srdce Evropy:

“Věřme ve jméno Ježíše Krista a milujme jedni druhé.”

Žij a sdílej ve své zemi.

Vážení spoluobčané,

toto je pozvání k osobnímu rozhodnutí, které přináší dobro, uzdravení a obnovu pro jednotlivce i celé národy.

Jsme v období, kdy potřebujeme slyšet radu a pomoc z Nebe.

Dobrá vláda vydává rozhodnutí pro dobro a ochranu všech občanů. Dobrý Bůh vydal rozhodnutí / své Slovo pro všechny národy.

“… abychom věřili jménu jeho Syna Ježíše Krista a milovali jedni druhé…”  (Bible, 1J 3:23)

Vírou v Ježíše Krista přicházíme pod dobrou a spravedlivou vládu – do Boží otevřené náruče, kde nalézáme přijetí, identitu a svobodu jednat v lásce.

Proč víra v Ježíše Krista: “V jeho jménu bude naděje národů.” (Mt 12:21)

Je Božím synem, který zemřel za naše viny i nemoci a třetího dne vstal z mrtvých. Je dárcem milosti, odpuštění a obnovení vztahu s Bohem Otcem. Je na každém, zda bude Ježíše následovat.

Proč vzájemná láska: je největší a trvalou hodnotou. Zahání strach a vše spojuje k dokonalosti. Kdo miluje, jedná dobře a jde nejvzácnější cestou.

Velikonoce 2020 – oběť, vzkříšení Ježíše Krista a vzájemná láska jsou příležitostí pro uzdravení každého z nás i našich národů.

Žij a předávej dál ve své zemi.